Nghiêm Nguyễn
 • BNI

  BNI

  BNI AHA Chapter là tổ chức kết nối thương mại theo mô hình nhượng quyền từ BNI của Mỹ. AHA Chapter hiện tại đang có hơn 70 chủ doanh nghiệp kết nối để hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh doanh

 • BIZCO

  BIZCO

  BIZCO là cổng kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức sự kiện, tư vấn xây dựng nhân hiệu hình ảnh cá nhân doanh nhân và đào tạo kỹ năng mềm tại cơ quan, doanh nghiệp. Là cổng kết nối giao thương sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ "Nền kinh tế chia sẻ"

 • KẾT NỐI +

  KẾT NỐI +

  Connecting Plus đang là nhịp cầu “kết nối giao thương” góp phần tư vấn phát triển truyền thông và hỗ trợ chuyển tải thông tin kinh doanh cho các doanh nghiệp thông qua Sàn giao dịch sản phẩm online và Offline.

Facebook